• Warunki gwarancji

Warunki gwarancji

 

Firma Krystal Meble zapewnia Kupującemu dobrą jakość i prawidłowe funkcjonowanie mebli wykonanych na indywidualne zamówienie Kupującego. W przypadku wystąpienia wady firma Krystal Meble zobowiązuje się do świadczenia gwarancyjnego w okresie 24 miesięcy od dnia zakupu pod warunkiem dotrzymania przez Kupującego określonych zasad użytkowania i wykorzystywania mebli zgodnie z ich przeznaczeniem.


 1. Reklamacje należy składać mailowo na adres wycena@krystalmeble.com.
 2. W przypadku gdy wada stanowiąca przedmiot reklamacji jest według oceny gwaranta usuwalna, świadczenie gwarancyjne będzie realizowane w drodze naprawy.
 3. Jeżeli charakter wady nie wymaga jej usuwania w warunkach fabrycznych, naprawę wykonuje się u Kupującego.
 4. W przypadku konieczności naprawy w warunkach fabrycznych zastrzega się wymontowanie elementu na czas naprawy, a gdy wymontowanie detalu uniemożliwi eksploatację mebla, wmontowany zostanie element zastępczy.
 5. W przypadku gdy wada jest nieusuwalna załatwienie reklamacji nastąpi przez wymianę reklamowanego elementu kuchni na element wolny od wad.
 6. Reklamacje będą załatwiane w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia, gdy wada jest możliwa do usunięcia bez naprawy fabrycznej lub przez wymianę elementów nie wymagających wysłania przez producenta.
 7. W przypadku gdy niezbędne jest dodatkowe sprawdzenie zasadności reklamacji lub sprawdzenie nowego towaru termin na usunięcie wady może ulec wydłużeniu, w zgodności z zawartą z Kupującym umową.
 8. Wady jawne polegające na uszkodzeniach mechanicznych lub niezgodności kolorystycznej elementów kuchni Kupujący zobowiązany jest zgłosić w terminie 3 dni od terminu realizacji zamówienia. Nie zgłoszenie reklamacji w powyższym terminie zostanie uznane jako akceptację stanu dostarczonych mebli.
 9. Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, w przypadku gdy przedstawiciel Gwaranta zgłosił się u Kupującego w uzgodnionym terminie celem dokonania oględzin lub załatwienia reklamacji, a nie mógł tej czynności dokonać z przyczyn leżących po stronie Kupującego.
 10. Jeżeli Kupujący dwukrotnie uniemożliwił dokonanie oględzin lub naprawy uważa się, że odstąpił od wszelkich roszczeń.
 11. Gwarancją nie są objęte różnice ilościowe bądź jakościowe oraz wady widoczne (np. uszkodzenia, rysy, pęknięcia, odkształcenia), które powinny być ujawnione w momencie dostarczenia mebli i nie zostały zgłoszone w ciągu 3 dni od daty dostawy.
 12. Usterki powierzchni nieistotne dla użytkownika mebli i całkowicie niewidoczne po zamontowaniu zabudowy nie mogą być podstawą roszczeń gwarancyjnych.
 13. Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia mebli wynikłe z :
  1. niewłaściwego przechowywania mebli przez Kupującego po przyjęciu dostawy,
  2. wykonania zabudowy niezgodnie z zamówieniem-projektem i bez uzgodnienia zmian z projektantem,
  3. użytkowania mebli i urządzeń niezgodnego z zasadami określonymi przez producentów,
  4. braku konserwacji lub użycia niewłaściwych środków konserwujących,
  5. niewłaściwego zamontowania w zabudowie kuchennej urządzeń (w przypadku samodzielnego montażu),
  6. odbarwienia frontów wystawionych na bezpośrednie i długotrwałe działanie promieni słonecznych,
  7. uszkodzenia mechanicznego (uderzenia, otarcia itp.),
  8. długotrwałego kontaktu z wodą (zalanie),
  9. długotrwałego działania niskiej temperatury (poniżej +15°C),
  10. długotrwałego działania wysokiej temperatury (powyżej +30°C),
  11. bezpośredniego zetknięcia z ogniem lub silnie rozgrzanym przedmiotem,
  12. nadmiernego przeciążenia,
  13. samodzielnego demontażu i montażu przez Klienta.
 14. Gdy wada zostanie uznana za podlegającą gwarancji, Firma Krystal Meble zobowiązuje się do jej bezpłatnego usunięcia w najkrótszym możliwym terminie.
 15. Wady nie objęte gwarancją będą usuwane odpłatnie.
 16. Roszczeniom reklamacyjnym nie podlegają właściwości charakterystyczne dla użytych materiałów jak np. w przypadku drewna lub okleiny naturalnej ich usłojenia, zróżnicowana struktura lub naturalne przebarwienie, a także niewielkie rozbieżności kolorystyczne w stosunku do prezentowanych prototypów.
 17. Usługom serwisowym nie podlegają proste czynności, które użytkownik może wykonać we własnym zakresie np. wymiany żarówki, regulacja zawiasów, dokręcenia poluzowanej śruby, usunięcia zabrudzeń itp.
 18. Część oferowanych frontów meblowych wykonanych jest z drewna litego i okleiny naturalnej. Cechami drewna są niejednolitość faktury, zróżnicowana struktura, przebarwienia oraz sęczki. Te charakterystyczne właściwości dla materiału pochodzenia naturalnego, odróżniają drewno od tworzyw wytwarzanych sztucznie i nie mogą być przedmiotem reklamacji.
 19. Również obrzeża PCV mogą odbiegać strukturą i odcieniem od płyt wiórowych laminowanych używanych do produkcji naszych mebli, co jest spowodowane używanymi przez producentów technologiami.
 20. Z powodów niezależnych od firmy Krystal Meble, niektóre elementy takie jak np. kolor czy rodzaj blatu lub frontu może zostać wycofany ze sprzedaży przez producenta. W takim przypadku (przy reklamacji uznanej), Klient ma prawo wybrać substytucyjny materiał z aktualnej oferty producenta.

Na górę
Rozpocznij chat
1
Zadaj Swoje pytanie tu!
Witaj, w czym możemy Ci pomóc?